• Kim Espersen

  “Jeg stykker billeder af mit liv og min samtid sammen til billeder. Til en samling af sanselige og intellektuelle elementer som i et spil mellem indre og ydre udtryk betyder noget personligt for mig. Noget der ligger og ulmer....”

 • Kim Espersen

  “….. Det kan være traumer fra barndommen, en angst fra ungdommen, bristede illusioner, idealer der forvandlede sig til mareridt og smertefuldt voksenliv......”

 • Kim Espersen

  “.....Overordnet handler mine billeder om forskellige sider af eksistensens grundvilkår....”

 • Kim Espersen

  “...Ved at bruge fotografier der både kan skildrer personlige øjebliksbilleder og kan tolkes symbolsk prøver jeg at sætte mine personlige billeder ind i en kontekst hvor det personlige kan tolkes ind i en nutidig og samfundsmæssig forståelsesramme...”